ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υψηλό επίπεδο μελετών, Συνέπεια & Επαγγελματισμός

Το τεχνικό γραφείο του τοπογράφου – μηχανικού Γατσούλη Χαράλαμπου, στην Κέρκυρα, αναλαμβάνει παντός είδους μελέτες του δημόσιου τομέα. Με αρωγό την πολυετή εμπειρία και τη γνώση, εκπονούνται μελέτες δημοσίου, που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια -Προκαταρκτική/Προμελέτη/Οριστική/Μελέτη Εφαρμογής κ.λπ. Γίνεται χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στον τομέα των τοπογραφικών οργάνων, ενώ όλα τα έργα που αναλαμβάνει το εν λόγω τεχνικό γραφείο αντιμετωπίζονται με άψογο επαγγελματισμό και συνέπεια. Ο τοπογράφος – μηχανικός Γατσούλης Χαράλαμπος και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται πλήρως στις ειδικές απαιτήσεις εκάστοτε έργου. 

  • Mελέτες Τοπογραφίας και Κτηματολογίου
  • Τριγωνισμοί/Αποτυπώσεις/Κτηματογραφήσεις
  • Αποτυπώσεις για τη μελέτη ή κατασκευή έργων οδοποιίας
    ​και υδραυλικών έργων
  • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
  • Αποτυπώσεις τεχνικών έργων
  • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων οδοποιίας
  • Εφαρμογή GIS
  • Χαράξεις - Επιμετρήσεις Τ.Ε
image-290436-Line-Divider.png

Επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο του Χαράλαμπου Γατσούλη, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ​