ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αξιοπιστία & Συνέπεια

Στο τεχνικό γραφείο του τοπογράφου – μηχανικού Γατσούλη Χαράλαμπου, στην Κέρκυρα, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ιδιώτες, με αμεσότητα, απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία. 

Αναλαμβάνουμε: 

-Tοπογραφικά Διαγράμματα

Αναλαμβάνουμε εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές που ορίζει η πολεοδομική νομοθεσία.

-Διορθώσεις Κτηματολογίου

-Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Α) Ρυθμίσεις αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το Ν.4178/2013 και των επακόλουθων διατάξεων

Β) Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων

Γ) Βεβαιώσεις περί μη αυθαιρέτων

-Χαράξεις-Οριοθετήσεις

Α) Χαράξεις οικοδομών

Β) Χαράξεις Τεχνικών  Έργων

Γ) Οριοθετήσεις οικοπέδων/αγροτεμαχίων

Δ) Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας

-Οικοδομικές Άδειες

Α) Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Β) Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας

-Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για μεταβιβάσεις, ενοικιάσεις, πωλήσεις κ.λπ.